Nancy E. Watt

Napoleon at the Gate . 58x92 (cm.)


Napoleon at the Gate . 58x92 (cm.)